Startdatum reservaties afspreken

De startdatum van de reservaties worden besproken tussen productie, reservatieteam en secretaris.

Het reservatieteam moet weten van wanneer de Pikuurofoon moet opgezet worden de secretaris moet, als GDPR-verantwoordelijke, nagaan wanneer het haalbaar is dat de elektronische mailing verzonden kan worden (waartoe alleen de communicatieverantwoordelijke en hijzelf toegang tot heeft).